ГЛУЗД

Сьогодні світ як ніколи відкритий до нових можливостей, і за це не потрібно платити. Важливе інше – бажання. В цьому я переконався на особистому досвіді. Нещодавно повернувся з конференції “Модель G20 Task Force 2019 у Токіо”, яка стала для мене, без будь-якого перебільшення, життєзмінним досвідом. 

Task Force 2019 — це конференція, організована бостонською компанією Knovva Academy, впродовж якої я та дев’ятнадцять інших змотивованих підлітків з усього світу розробляли пропозиції для країн G20 (20 найвпливовіших країн) щодо вирішення нагальних проблем людства, ставали дипломатами на дванадцять днів і працювали зі справжніми політиками на міжнародній арені від 21 травня до 1 червня. 

Це єдина у світі програма, яка запрошує старшокласників з усіх країн взяти активну участь у Саміті Y20 – молодіжній групі G20, де молодь обговорює глобальні проблеми й розробляє для них рішення. 

Ми отримували реальний дипломатичний досвід, коли працювали з делегатами Y20 і представниками світових організацій: Світової організації торгівлі (СОТ), Світового банку, Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО) та Міжнародного валютного фонду (МВФ). 

Ми також спільними зусиллями написали документ із викладом позиції підлітків стосовно актуальних глобальних проблем: 

 • майбутнє роботи;
 • стан підлітків у світі;
 • бізнес і навколишнє середовище;
 • міжнародна торгівля.

Я працював над останнім і представляв фінальні пропозиції нашої команди.

Today, the world is like never before open to new possibilities and you do not need to pay a cent for them. The only crucial thing is your desire. I was convinced on this by my personal experience. Recently I came back from the Model G20 Task Force 2019 in Tokyo, that became, without any exaggeration, a life-changing experience for me.

The Task Force is a conference organized by Knovva Academy, Boston-based company, where twenty motivated teenagers from all around the world developed policy proposals for G20 countries (20 the most influential countries), became diplomats for twelve days and worked with real politicians on the international arena.

It is the only program in the world that invites high school students to actively participate in the Y20 Summit, the youth-engagement group of the G20, where youth discusses global issues and designs solutions to them. We experienced diplomacy in-action when we worked with Y20 delegates and real representatives of world organizations: World Trade Organization (WTO), World Bank, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), and International Monetary Fund (IMF).

By joint effort, we independently wrote a position paper on current global issues: 

 • Future of work
 • State of global teens
 • Business and the environment
 • International trade

I was working on the latter and represented our team’s final proposals.

 

Ви, напевно, думаєте, що такий досвід коштував мені непомірно дорого. Насправді – ні: програма була платною, та я взяв участь у Task Force безкоштовно. Knovva Academy надала мені стипендію в розмірі 5000 доларів і оплатила дорогу

You would think such a remarkable experience had to cost exorbitantly for me. Actually, no, I went to the Task Force virtually for free: Knovva Academy provided me a full $5,000 scholarship and covered my flight tickets.

Що я дізнався протягом участі у “Task Force 2019”, і який вклад вона зробила в моє майбутнє?

 • Єдине, що має значення в людині — її особистість, а не національність. Перед Task Force я був трішки упередженим стосовно інших культур. Зараз це змінилося. У Task Force взяли участь 20 підлітків з 12 абсолютно різних країн: Китаю, США, Японії, Австралії, Греції, Мексики, Індонезії, Бразилії, Єгипту, Колумбії, Великобританії та України (я був єдиним представником із нашої країни).

Упродовж спілкування з колегами-делегатами багато дізнався про їхні країни. Різна культура й державне суперництво не завадили нам стати міцними друзями, які все ще спілкуються щодня після саміту. Я зрозумів, що вся національна ворожнеча десь вгорі, в урядових установах і посольствах, а не серед простого люду, тому що звичайне населення прагне до одних і тих самих ідеалів: свободи, миру і процвітання.

What did I learn during the Task Force 2019 and how did it contribute to my future?

 • The sole thing that matters about a person is his/her personality, not nationality. Before going to the Task Force, I had been biased about other cultures; not anymore. At the Task Force, there were 20 teenagers from 12 completely different countries: China, the USA, Japan, Australia, Greece, Mexico, Indonesia, Brazil, Egypt, Columbia, the UK, and Ukraine. I learned about all of them during deep conversations with other fellow delegates. Varying cultures and governmental rivalries did not prevent us from becoming strong friends who still communicate every day after the summit. I understood that all national animosities are somewhere at the top, at governmental offices and embassies, not among ordinary people because we long for the same ideals of freedom, peace, and prosperity.
 • Початковий крок у моїй кар’єрі дипломата. У майбутньому я хочу стати дипломатом світового рівня, і це одна з причин, чому я подався до Task Force. Зрештою програма виправдала мої очікування і стала першим кроком до досягнення моєї мети, оскільки ми з іншими делегатами з 12 різних країн розробили пропозиції для усунення глобальних проблем для держав G20.

 Я працював у команді з міжнародної торгівлі, яка складалася з чотирьох людей, і ми часто не погоджувалися один з одним. Проте дізналися, як знайти спільну мову між нашими, спочатку, здавалося б, різними поглядами й досягати консенсусу, генеруючи нові, кращі ідеї. Крім того, як це й роблять дипломати в повсякденному житті, я присвятив себе нетворкінгу під час конференції Y20 (молодіжної групи). Я спілкувався з представниками світових організацій, дізнався про їхній захопливий досвід. З усмішкою на лиці згадую мою зустріч із представницею Світового банку, яка родом з України, але зараз живе у Вашингтоні; або розмови з представником Міжнародного валютного фонду про українські тарифи на автомобілі; або пояснення представника Світової торгової організації про вирішення торгових суперечок мирними шляхами для запобігання економічних війн; або розповіді представника ЮНЕСКО про водні шляхи і збереження культурної спадщини в Криму. Після цього ми обмінялися контактами й домовилися, що я відправлю їм усім документ із пропозиціями від Task Force для експертної оцінки. Ці зустрічі не тільки встановили міцні зв’язки між нами, а ще й надихнули мене на становлення дипломатом.

 • The pivotal step in my career as a diplomat. In the future, I want to become a world-class diplomat, one of the reasons why I applied to the Task Force. Eventually, the program met my expectations and became my first step towards the implementation of my goal, as I developed policy proposals with other delegates from 12 different countries. I worked in International Trade team of four people, and we oft disagreed with each other. However, we learned how to find a common ground between our at first seemingly differing views and reach a consensus, generating new, better ideas. In addition, as diplomats’ routine dictates them, I dedicated myself to networking during the Y20 conference. I was holding conversations with the representatives of world organizations, learning about their fascinating experience. I am so happy to recall my interactions with World Bank representative who is originally from Ukraine but lives in Washington DC; or conversations with International Monetary Fund representative about Ukrainian tariffs on cars; or World Trade Organization representative’s explanation about peaceful settlement trade disputes to prevent trade war; or UNESCO representative’s stories about waterways and current preservation of cultural heritage in Crimea. Afterward, we exchanged contacts and agreed upon me sending all of them the Task Force’s position paper for an expert review. These interactions both established strong connections between us and aspired me even more to become a diplomat.

Мої підсумки: я ніколи не міг собі уявити, що зможу поїхати в Японію на 12 днів, стану учасником дипломатичної конференції, до того ж не витрачу на це жодних коштів, будучи 16-літнім підлітком. 

Я й нічого особливого не зробив для цього: заповнив аплікаційну форму, пройшов співбесіду, а потім мене прийняли у Task Force. І я вірю, що кожен може досягти цього; це залежить від мотивації, ініціативності та сили духу. Більше того, під час Саміту Y20 я зрозумів, що вік — просто число в паспорті й точно не показник здібностей. Ми дискутували як і зі старшими делегатами з Y20, так і з представниками міжнародних організацій. Якщо ми можемо брати участь у заходах такого рівня, то чому б нам, підліткам, не бути активними у висловлюванні своєї думки в наших громадах і безпосередньо впливати на власне майбутнє?

 

My conclusions: I could never imagine I would be qualified to go to Japan, for 12 days, to a real diplomatic conference, for virtually free, while being only 16.

I did not do something special for that: I filled out an application, gave an interview and then got accepted to the Task Force. And I believe everyone can accomplish this; it is only the measure of one’s motivation, initiative, and spirit. Moreover, during the Y20 Summit, from my own and other 19 teenagers’ experiences, I understood that age is just a number in one’s passport and definitely not a measure of one’s abilities. We engaged in cross-cultural discussions with both older delegates and representatives of international organizations. If we can take part in such high-level events, then why should not we, teenagers, be active in expressing our opinions in our communities and directly impacting our own future?

Автор: Олексій Антонюк

Фото: Архів Олексія

Наші партнери